Privacy verklaring

PRIVACY STATEMENT


Wij hechten veel belang aan uw privacy. Wij dragen er daarom zorg voor dat de gegevens die wij over u te weten komen vertrouwelijk worden behandeld. Daarnaast zorgen wij ervoor dat wij ons houden aan de geldende privacywetgeving. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die wij van u ontvangen.


Bescherming van de privacy


Galerie Het Fotolokaal hanteert de onderstaande principes en uitgangspunten ten aanzien van het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens en andersoortige data die worden uitgewisseld door het gebruik van onze website. 
• Waar nodig vragen wij u toestemming voor gegevensverwerking, die geeft u door middel van een actieve handeling.
• Als we u toestemming vragen doen we dit in begrijpelijke en eenvoudige taal.
• Galerie Het Fotolokaal zal nooit persoonsgegevens voor andere doeleinden gebruiken, op welke manier dan ook, dan waarvoor zij verkregen zijn.
• Er is op onze website permanent een pagina waarin u deze privacyverklaring kunt lezen en uw standpunt ten aanzien van het verzamelen van gegevens kunt aanpassen.
• De privacyverklaring van Galerie Het Fotolokaal is in overeenstemming met de voorwaarden en verplichtingen die de AVG ons oplegt.
Gebruik van persoonsgegevens 
Galerie Het Fotolokaal verzamelt op verschillende manieren persoonsgegevens. Sommige gegevens worden door u aangeleverd, andere worden geautomatiseerd verzameld. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens bij:
• Contact met Galerie Het Fotolokaal
Als u een contactformulier op de website invult, ons een e-mail stuurt of op andere wijze contact met ons opneemt, dan worden de gegevens die u ons vertrekt bewaard uitsluitend bewaard voor zolang het nodig is om uw vraag te beantwoorden en/of onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 

• Verstrekken van een opdracht tot levering van een product en/of dienst
Wanneer u ons opdracht geeft om een product en/of dienst aan u te leveren (zoals een aankoop, financiering, aanvraag tot bezichtiging of andere dienstverlening) dan is het voor de correcte afhandeling van deze opdracht noodzakelijk om uw naam, adresgegevens, telefoon en e-mail te registreren. Deze naam en contactgegevens worden voor onbepaalde termijn door ons opgeslagen om u een betere dienstverlening te kunnen verstrekken. In principe worden deze gegevens niet door ons gedeeld met derden, uitsluitend tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

• Bezoek aan onze website
Bij elk bezoek aan onze website ontvangen wij via uw webbrowser persoonsgegevens die in de door ons geplaatste cookies zijn opgenomen. Deze cookies worden gebruikt om u te herkennen bij een volgend bezoek, instellingen op te slaan en de website te verbeteren en/of aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Zie ons volledige cookiebeleid onderaan deze pagina.
De website van Galerie Het Fotolokaal bevat links naar andere websites die niet onder onze controle vallen. We kunnen geen verantwoording nemen voor de bescherming van de privacy of inhoud op die websites, maar bieden de links aan om het voor onze bezoekers makkelijker te maken meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden.
Op onze site zijn sociale media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 
• Interactie op social media
Als u ons op social media aanschrijft, noemt of volgt worden de gegevens die op het desbetreffende platform in uw profiel heeft opgenomen voor ons inzichtelijk. Deze gegevens gebruiken we om u via datzelfde kanaal van productinformatie, aanbiedingen en ondersteuning te kunnen bieden. 

• Toestemming
Buiten het hierboven beschreven gebruik van uw gegevens, vragen we u altijd uitdrukkelijk om toestemming om uw gegevens voor een bepaald doel te gebruiken.
Beveiliging van uw gegevens
Wij zorgen dat uw gegevens bij ons adequaat beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan in overeenstemming met de wettelijke eisen.
Inzage en wijziging van uw gegevens 
Als u vragen of opmerkingen heeft over de gegevens die wij van u verzamelen dan kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring zijn opgenomen. U heeft de volgende rechten: 
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij van u hebben en wat wij daarmee doen;
• inzage krijgen in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het laten verbeteren van fouten in de persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens die wij van u hebben;
• het intrekken van uw toestemming voor het gebruik van persoonsgegevens waarvoor wij uw uitdrukkelijke toestemming hebben ontvangen;
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik van de persoonsgegevens die wij van u hebben.


Klachten


Als u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door Galerie Het Fotolokaal, dan kunt u dat aan ons laten weten en proberen we samen tot een oplossing te komen. Maar u heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Contact


Heeft u nog vragen over deze verklaring, neem dan contact op via arthur@hetfotolokaal.nl 


COOKIE STATEMENT


Om onze dienstverlening en site te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, wordt via onze website eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst.


Wat is een cookie?


Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan een website op uw computer wordt geplaatst. Het kan niet worden uitgevoerd als code en het kan geen virussen verspreiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Zowel Galerie Het Fotolokaal als andere partijen kunnen een cookie plaatsen.
Waarom maakt Galerie Het Fotolokaal gebruik van cookies?
Galerie Het Fotolokaal maakt gebruik van cookies om u een zo’n goed mogelijke gebruikerservaring aan te bieden.
Google Analytics
Voor het verzamelen van webstatistieken over het gebruik en bezoek van www.hetfotolokaal.nl maken we gebruik van Google Analytics. Google Analytics plaatst een permanente cookie op uw computer/apparaat zodat uw gebruik van onze website wordt geregistreerd. Deze gegevens worden vervolgens door Google Analytics geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan ons verstrekt. Op die manier krijgen we inzicht in de wijze waarop onze website wordt gebruikt en kunnen we aan de hand van die gegevens de gebruikerservaring verbeteren.
We delen geen persoonsgegevens met Google en Google kan de bezoek-informatie niet gebruiken voor andere Google-diensten.
Hoe kan ik me afmelden voor cookies?
Mocht u liever niet hebben dat er cookies tijdens uw bezoek aan hetfotolokaal.nl worden geplaatst dan kunt u uw internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies opslaat. Voor de specifieke instellingen verwijzen wij u graag naar de handleiding van uw browser, meestal te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.